Hope

Fredag den 14 may
Sakta börjar vi skymta ljuset i slutet av tunneln. Hoppas det inte är ett expresståg som kommer emot oss. 😃
Vi har nu bokat de första gigen på Gotland och hoppas på fler.
Vår senaste singel Trapped går bra (Efter våra mått mätt) på de streamade tjänsterna. Främst Spotify men även Apple Music, Deezer och Tidal etc.
Gå gärna in och lyssna 🙂
Vidare är ny egna låtar på väg in och målet är ett tredje album i början av 2022.
Tills nästa uppdatering:
Allt gott och mycket kärlek
/L. A.
 
 
Friday the 14th of May
Slowly we begin to glimpse the light at the end of the tunnel. Hope it’s not an express train coming towards us. : D
We have now booked the first gigs on Gotland and hope for more.
Our latest single Trapped is doing well (by our standards) on the streamed services. Mainly Spotify but also Apple Music, Deezer and Tidal etc.
Feel free to go in and listen 🙂
Furthermore, new own songs are on the way in and the goal is a third album in the beginning of 2022.
Until next update:
All good and much love
/ L. A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.