Weekly update june 26 2021

Det första giget 2021 närmar sig och det är bara en vecka kvar. 
senaste veckan har bestått av repertitioner och kontroll av PA-utrustning. Samtidigt har vi fått tag på ett par congas som skall iordningställas.
Nu är det dags att presentera vår senaste medlem. Elvira Hall – slagverk, fiol och lite körsång. Elvira fyller därmed upp den platsen Maria Nordseth lämnade i slutet av 2019. Det har kännas bra på repen, dels med slagverk och dels med fiol på valda ställen. Nu skall vi göra i ordning congas och tvättbräde. Klockspel är redan fixat.
Dessutom skall vi passa på att tacka Aina Lindqvist som kommer täcka upp för Cristina på sång och gitarr när inte Cristina kan närvara.
Trevlig fortsatt midsommar och hoppas vi ses därute i sommar.
Allt gott
/LA
Weekly update June 26 2021
The first gig in 2021 is approaching and there is only one week left. The last week has consisted of rehearsals and control of PA equipment. At the same time, we have got hold of a couple of congas that are to be prepared.
Now it’s time to introduce our latest member. Elvira Hall – percussion, violin and some backing vocals. Elvira thus fills up the space Maria Nordseth left at the end of 2019. It has felt good on the rehearsals, partly with percussion and partly with violin in selected songs. Soon we’ll get the congas and washboard ready. Chimes are already there.
In addition, we should take the opportunity to thank Aina Lindqvist who will cover for Cristina on vocals and guitar when Cristina cannot attend.
Nice continued midsummer and hope to see you out there this summer.
All the best
/LA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.